عشرة أسباب للوقابة من السحر و العين Agrandir

عشرة أسباب للوقابة من السحر و العين

للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر

Une belle risâla de Shaykh ‘Abd ar-Razzâq al-Badr sur 10 causes qui protège de la sorcellerie et du mauvais œil.


 

48 pages, pages jaunes, couverture souple, édition دار المداد.

3,50 €

 kg 0.000 :الوزن

Auteurs